ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่42

    เข้าระบบ    
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

    แบบสำรวจ    
ท่านเห็นว่าสถานที่ฝึกภาคสนามปีนี้มีความเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมแล้ว
ควรเปลี่ยนสถานที่ฝึกภาคสนามใหม่

    สุ่มอัลบั้มภาพ    


ประมวลภาพการรับสมัคร นศท. ชั้นปีที่ 1 จ.สงขลา ประจำปีการศึกษา 2561

    นาฬิกา    

    สมาชิกขณะนี้    
บุคคลทั่วไป: 3
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 1,023
สมาชิกล่าสุด: Sunxuemei


เรื่อง เตรียมตัวรับการเป็นประชาคมอาเซียน ตอน มารู้จักประเทศลาว

ข้อมูลอ้างอิง ๑. http://www.thetripasia.com

   ๒. http://www.th.wikipedia.org  ประเทศลาว หรือ ชืออย่างเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ ๒๓๖,๘๐๐ ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพรมแดนติดจีนและพม่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดต่อกับประเทศเวียดนามทางทิศตะวันออก ติดต่อกับกัมพูชาทางทิศใต้ และติดต่อกับปีะเทศไทยทางทิศตะวันตก


 ตราแผ่นดินลาว แบบปัจจุบันเป็นตราของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เริ่มใช่มาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ หลังจากการใช้นโยบายจินตนาการใหม่ มีลักษณะตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หมวดที่ ๑๐ มาตราที่ ๙๐ ไว้ว่า

 ...เครื่องหมายชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นรูปวงกลม ด้านล่างมีรูปครึ่งกงจักรเป็นฟันเฟืองและโบว์อักษร "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" สองข้างล้อมรอบด้วยรวงข้าวสุกเป็นรูปวงพระจันทร์ และโบว์สีแดงอักษรเขียน สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร ระหว่างกลางของสองปลายรวงข้าวมีรูปพระธาตุหลวง อยู่กลางรูปวงกลมรวงข้าวมีหนทาง ทุ่งนา ป่าไม้ และเขื่อนไฟฟ้าน้ำตก 

คำว่า ลาว ในภาษาอังกฤษ

 ในภาษาอังกฤษ คำว่าลาว ที่หมายถึงประเทศ สะกดว่า Laos และ ลาว ที่หมายถึงคนลาวใช้ Lao ในบางครั้งจะเห็นมีการใช้คำว่า Laotian แทน เนื่องจากป้องกันการสับสนกับเชื้อชาติลาว ที่สะกดคำว่า Ethnic Lao

ภาษาที่ใช้

 ลาวมีภาษาประจำชาติคือ ภาษาลาว ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาไทยในแถวๆ ภาคอีสานของบ้านเรา นอกจากนี้ ชาวลาวบางส่วนยังสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดี สำหรับชาวลาวที่อาศัยทางตอนเหนือของประเทศ มีสำเนียงการพูด และความหมายของคำบางคำคล้ายคลึงกับภาษาพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และเลย ทางตอนเหนือของประเทศไทยอีกด้วย เพราะฉะนั้น ท่านสามารถอุ่นใจได้ว่า การเดินทางไปเที่ยวประเทศลาวนั้น ไม่ค่อยพบปัญหาเรื่องของภาษาคะ

ลักษณะภูมิอากาศ

 ลักษณะภูมิอากาศของลาว คล้ายกับภาคเหนือและภาคอีสานของไทย แต่ฤดูหนาวมีอากาศที่หนาวมากกว่า พื้นที่ทางภาคใต้และตอนกลางของประเทศ เป็นบริเวนที่มีฝนตกชุกมากกว่าภาคเหนือ ประกอบกับที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมในทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศลาวมีลักษณะทางภูมิอากาศแบ่งออกได้ ๓ ฤดู คือ

             ฤดูร้อน เริ่มต้นตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ จนถึงเดือนเมษายน

             ฤดูฝน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม

             ฤดูหนาว เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนมกราคม

ศาสนา

 ประชาชนลาวมากกว่าร้อยละ ๙๐ นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท เหมือนกับประชาชนชาวไทย และถือปฏิบัติตามหลักธรรม คำสอนอย่างเคร่งครัด อีกร้อยละ ๑๐ นับถือศาสนาคริสต์ และอิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาคริสต์ ฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคม เข้ามาเผยแพร่ในช่วงที่เข้ามาปกครองประเทศลาว

เงินตรา

        สกุลเงินของประเทศลาว คือ "กีบ" สำหรับเงินกีบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศลาว ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็นใบละ ๑,๐๐๐/ ๒,๐๐๐/ ๕,๐๐๐/ ๑๐,๐๐๐/ ๒๐,๐๐๐ กีบ (ไม่มีเงินในลักษณะเหรียญกษาปณ์) มีแต่แบบธนบัตรเท่านั้น โดย ๕,๐๐๐ กีบ จะประมาณ ๒๐ บาท 


 


ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.42 ค่ายพระปกเกล้า ถ.สงขลา-นาทวี
เลขที่ 187 หมู่5 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  90000
โทรสาร 074-336-045 และ 074-336-047


8764087 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack