ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่42

    เข้าระบบ    
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

    แบบสำรวจ    
ท่านเห็นว่าสถานที่ฝึกภาคสนามปีนี้มีความเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมแล้ว
ควรเปลี่ยนสถานที่ฝึกภาคสนามใหม่

    สุ่มอัลบั้มภาพ    


ประมวลภาพการรับสมัคร นศท. ชั้นปีที่ 1 จ.สงขลา ประจำปีการศึกษา 2561

    นาฬิกา    

    สมาชิกขณะนี้    
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 1,023
สมาชิกล่าสุด: Sunxuemei

เรื่อง เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ตอน ประเทศอินโดนีเซีย

ที่มา     ๑. http://th.wikipedia.org/ 

        ๒. http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=77984.0;wap2

 

            อินโดนีเซีย หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย: Republik Indonesia) เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนและทวีปออสเตรเลีย และระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียว, ประเทศปาปัวนิวกินีบนเกาะนิวกินี และ ประเทศติมอร์ตะวันออกบนเกาะติมอร์

          อินโดนีเซียประกอบด้วยหมู่เกาะที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านาน แต่ต่อมาต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของเนเธอร์แลนด์อยู่ประมาณ ๓๐๑ ปี ในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๔๘๕ ซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ญี่ปุ่นบุกอินโดนีเซีย และทำการขับไล่เนเธอร์แลนด์เจ้าอาณานิคมของอินโดนีเซียออกไปได้สำเร็จ จึงทำให้ผู้นำอินโดนีเซียคนสำคัญในสมัยนั้นให้ความร่วมมือกับญี่ปุ่นแต่ไม่ได้ให้ความไว้วางใจกับญี่ปุ่นมากนัก เพราะมีเหตุเคลือบแคลงคือ เมื่อผู้รักชาติอินโดนีเซียจัดตั้งขบวนการต่างๆขึ้นมา ญี่ปุ่นจะขอเข้าร่วมควบคุมและดำเนินงานด้วย

        เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามและประกาศยอมจำนนต่อฝ่ายพันธมิตร อินโดนีเซียได้ถือโอกาสประกาศเอกราชใน พ.ศ. ๒๔๘๘ แต่เนเธอร์แลนด์เจ้าของอาณานิคมเดิมไม่ยอมรับการประกาศเอกราชของอินโดนีเซีย จึงยกกองทัพเข้าปราบปราม ผลจากการสู้รบปรากฏว่าเนเธอร์แลนด์ไม่สามารถปราบปรามกองทัพอินโดนีเซียได้ จากนั้นอังกฤษซึ่งเป็นพันธมิตรกับเนเธอร์แลนด์จึงเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยเพื่อให้ยุติความขัดแย้งกัน โดยให้ทั้งสองฝ่ายลงนามในข้อตกลงลิงกัดยาติ (Linggadjati Agreement) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ โดยเนเธอร์แลนด์ยอมรับอำนาจรัฐของรัฐบาลอินโดนีเซียในเกาะชวาและสุมาตรา ต่อมาภายหลังเนเธอร์แลนด์ได้ละเมิดข้อตกลงโดยได้นำทหารเข้าโจมตีอินโดนีเซียทำให้ประเทศอื่นๆ เช่น ออสเตรเลีย และอินเดียได้ยื่นเรื่องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเข้าจัดการ สหประชาชาติได้เข้าระงับข้อพิพาทโดยตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย ออสเตรเลีย เบลเยียม และสหรัฐอเมริกา เพื่อทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนีประนอมและได้เรียกร้องให้หยุดยิง แต่เนเธอร์แลนด์ได้เข้าจับกุมผู้นำคนสำคัญของอินโดนีเซีย คือ ซูการ์โนและฮัตตาไปกักขัง ต่อมาทหารอินโดนีเซียสามารถช่วยเหลือนำตัวผู้นำทั้งสองออกมาได้ ในระยะนี้ทุกประเทศทั่วโลกต่างตำหนิการกระทำของเนเธอร์แลนด์อย่างยิ่งและคณะมนตรีความมั่นคงได้กดดันให้เนเธอร์แลนด์มอบเอกราชแก่อินโดนีเซีย

 

        ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ อินโดนีเซียได้รับเอกราชแต่ความยุ่งยากยังคงมีอยู่เนื่องจากเนเธอร์แลนด์ไม่ยินยอมให้รวมดินแดนอิเรียนตะวันตกเข้ากับอินโดนีเซีย ทั้งสองฝ่ายจึงต่างเตรียมการจะสู้รบกันอีก ผลที่สุดเนเธอร์แลนด์ก็ยอมโอนอำนาจให้สหประชาชาติควบคุมดูแลอิเรียนตะวันตกและให้ชาวอิเรียนตะวันตกแสดงประชามติว่าจะรวมกับอินโดนีเซียหรือไม่ ผลการออกเสียงประชามติปรากฏว่าชาวอิเรียนตะวันตกส่วนใหญ่ต้องการรวมกับอินโดนีเซีย สหประชาชาติจึงโอนอิเรียนตะวันตกให้อยู่ในความปกครองของอินโดนีเซียเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖

การเมือง/ การปกครอง

          ประเทศอินโดนีเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและทำหน้าที่ปกครองประเทศ

ทรัพยากรและเศรษฐกิจ

          ป่าไม้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ เป็นประเทศที่มีป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลิตผลจากป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็ง

          แร่ธาตุแร่ธาตุที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียมทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุด อินโดนีเซียเป็นสมาชิกขององค์การประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออก

          เกษตรกรรมมีการปลูกพืชแบบขั้นบันได พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ข้าว ยาสูบ ข้าวโพด เครื่องเทศ

          ประมงลักษณะภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะทำให้อินโดนีเซียสามารถจับสัตว์น้ำได้มาก

          อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การกลั่นน้ำมัน การต่อเรือ เป็นต้น

กองทัพอินโดนีเซีย

          กองทัพแห่งชาติอินโดนีเซีย ( อินโดนีเซีย: Tentara Nasional Indonesia ) เป็นชื่อของกองกำลังติดอาวุธแห่งชาติสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ มีจำนวนทหารประจำกองทัพจำนวน ๔๓๒,๑๒๙ นาย กองทัพแห่งชาติอินโดนีเซียประกอบด้วย กองทัพบก , กองทัพอากาศ และ กองทัพเรือ พร้อมด้วยเหล่านาวิกโยธิน ( Korps Marinir ) 

                ในการเปรียบเทียบขนาดกำลังรบของประเทศในกลุ่มอาเซียน กำลังกองทัพบกของอินโดนีเซียถูกจัดอยู่ในลำดับที่ ๖ ของอาเซียน (กองทัพไทย ลำดับที่ ๑) เพราะอินโดนีเซียมีกองทำลังทหารที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถผลิตอาวุธบางส่วนได้เอง  ในส่วนของกองทัพอากาศอยู่ในอันดับที่ ๕ ( ไทยลำดับที่ ๒) เนื่องจาก อินโดนีเซีย มี F-๑๖ Block ๑๕ OCU อยู่ ๑๐ ลำ Su-๒๗/๓๐MK ๔ ลำ และกำลังสั่งซื้อเพิ่มอีก ๖ ลำ, Hawk อีก ๒ -๓ ฝูง, OV-๑๐ อีกจำนวนหนึ่ง ในส่วนกำลังทางน้ำ อยู่ในลำดับที่ ๔ (ไทยอันดับ ๓) เพราะ อินโดนีเซียมีเรือพิฆาต ๑ ชั้น (Exocet MM๓๘) เรือฟรีเกต เรือคอร์แวตต์ จำนวนหนึ่ง และเรือดำน้ำจำนวน ๔ ลำ แต่ทั้งหมดเป็นเรือรุ่นเก่า ไม่ค่อยทันสมัย

(ข้อมูลจาก http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=77984.0;wap2) 

 

 


ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.42 ค่ายพระปกเกล้า ถ.สงขลา-นาทวี
เลขที่ 187 หมู่5 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  90000
โทรสาร 074-336-045 และ 074-336-047


8764184 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack