ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่42

    เข้าระบบ    
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

    แบบสำรวจ    
ท่านเห็นว่าสถานที่ฝึกภาคสนามปีนี้มีความเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมแล้ว
ควรเปลี่ยนสถานที่ฝึกภาคสนามใหม่

    สุ่มอัลบั้มภาพ    
คำขวัญ
คำขวัญ
เพื่อนเรา

    นาฬิกา    

    สมาชิกขณะนี้    
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 1,023
สมาชิกล่าสุด: Sunxuemeiเรื่อง เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ตอน ประเทศมาเลเซีย
ข้อมูลจาก  ๑. http://th.wikipedia.org/

                      ๒.http://bruneiasian.wikispaces.com/

 

มาเลเซีย (มาเลย์: Malaysia) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยพื้นที่ ๒ ส่วนโดยมีทะเลจีนใต้กั้น ส่วนแรกคือ มาเลเซียตะวันตกอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายูและคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดประเทศไทยทางรัฐกลันตัน เประ ปะลิส และเกดะห์ และติดกับสิงคโปร์ทางรัฐยะโฮร์ ส่วนที่ ๒ คือ มาเลเซียตะวันออก อยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว มีพรมแดนทิศใต้ติดอินโดนีเซียทุกส่วนของมาเลเซียตะวันตก แต่ล้อมรอบประเทศบรูไนดารุสซาลามด้วยรัฐซาราวักเพียงรัฐเดียว มาเลเซียเป็นสมาชิกก่อตั้งของกลุ่มประเทศอาเซียน

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ

 

๑.    มาเลเซียตะวันตก มีภูเขาทอดยาวทางตอนกลางเกือบตลอด เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคม ทำให้มีที่ราบ ๒ ด้าน ที่ราบด้านตะวันตกกว้างกว่า เป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ เขตปลูกยางพารา และขุดแร่ดีบุก

๒.    มาเลเซียตะวันออก ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ที่ราบสูงอยู่ทางตอนใน มีที่ราบย่อม ๆ อยู่ตามชายฝั่งทะเล

 

 

 

การเมือง/ การปกครอง

ในปัจจุบันประกอบด้วยรัฐ ๑๓ รัฐ ประกอบไปด้วย เปรัค ปาหัง สลังงอร์ ไทรบุรี เคดาห์ เนกรีเซมบิลัน ยะโฮร์ กลันตัน ตรังกานู ปีนัง มะละกา ซาบาห์ และซาราวัค  และปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีการปกครองในรูปแบบคล้ายอังกฤษกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประมุขแห่งรัฐมีตำแหน่งเป็นพระราชาธิบดี.

 

นโยบายความมั่นคงของมาเลเซีย

๑. ดำเนินยุทธศาสตร์ทางการเมืองโดยยึดอาเซียนเป็นหลักในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจเพื่อให้มีการรับรองและปฏิบัติอย่างจริงจังที่จะให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออก/ตะวันตกเป็นดินแดนที่เป็นกลางและสันติสุขทั้งนี้เพื่อให้มาเลเซียปลอดภัยจากการรุกรานจากภายนอก


     ๒.แสวงหามิตรประเทศที่มีศักยภาพทางทหารอย่างเพียงพอที่จะป้องปรามการกระทำใด ๆ อันจะกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของมาเลเซียตลอดจนการเตรียมกองทัพให้ทันสมัยมีอานุภาพเพียงพอที่จะป้องกันประเทศในระยะต้นก่อนการช่วยเหลือจากมิตรประเทศ


    ๓.พัฒนากองทัพ โดยเฉพาะกองกำลังภาคพื้นดินให้เข้มแข็งเน้นขีดความสามารถในการทำสงครามตามแบบ (conventional) เพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรูภายนอก

 

. ปรับปรุงกองกำลังทางเรือให้สามารถป้องกันการแทรกซึม และการยกพลขึ้นบกตลอดจนปราบปรามการลักลอบค้าของหนีภาษีและการลักลอบทำประมงในน่านน้ำ

        ในอนาคตอันใกล้ยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่ามาเลเซียจะมีความขัดแย้งกับต่างประเทศจนถึงกับต้องใช้กำลังทหารในการเผชิญหน้าเนื่องจากมาเลเซียย้ำเสมอว่าต้องการใช้กรอบเจรจาทางการทูตมากกว่าการใช้กำลังพลแต่อาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ อาทิ อาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบเข้าเมืองการลักลอบค้าแรงงานผิดกฎหมายซึ่งมาเลเซียพยายามจะใช้การเจรจาทวิภาคีเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 

 

กองทัพมาเลเซีย

            กองทัพมาเลเซีย (อังกฤษ: Malaysian Armed Forces) เป็นกองทัพของสหพันธรัฐมาเลเซีย สังกัดกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย ประกอบด้วยสามเหล่าทัพคือ กองทัพบก, กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ กองทัพของมาเลเซียเกิดขึ้นจากการก่อตัวของกองกำลังท้องถิ่น ในครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ระหว่างที่สหพันธรัฐมลายาและสิงคโปร์ยังเป็นรัฐในอารักขาของ อังกฤษ ก่อนที่ต่อมาได้รับเอกราชในปี พ.ศ.๒๕๐๐ โดยมีบทบาท คือการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติรวมถึงภัยคุกคามต่างๆ

 

ข้อมูลกำลังของกองทัพมาเลเซีย ((((9สำรวจปี ๕๐)


กองทัพบก
    มีทหารประจำการ ๑๑๘,๐๐๐ นาย อาวุธหลักมี รถถังเบาสกอร์เปี้ยน ๓๐ คัน รถรบทหารราบ kifv ๑๑๑ คัน รถเกราะล้อยาง ๑,๐๗๗ คัน ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๑๐๖ มม. ๑๕๐ กระบอก เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง แอสโตร ๒ ปืนใหญ่สนาม ขนาด ๑๐๕ มม. ๒๐๖ กระบอก ปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มม. ๓๔ กระบอก ปืนต่อสู้อากาศยาน ๕๐๑/๗๐ มม. ๒๔ กระบอก ฯลฯ

 

กองทัพเรือ

     มีกำลังทหารประจำการ ๑๒,๐๐๐ นาย เรือรบหลักที่สำคัญ ประกอบด้วย เรือฟรีเกต ๖ ลำ เรือคอร์เวตจรวดนำวิถีขนาด ๖๕๐ ตัน ๔ ลำ เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV)๒ ลำ เรือยนต์เร็วโจมตีจรวดนำวิถี ๘ ลำ เรือยนต์เร็วโจมตีปืน ๖ ลำ เรือตรวจการณ์ขนาดใหญ่ ๑๔ ลำ เรือตรวจการณ์ขนาดเล็ก ๒๖ ลำ เรือสงครามทุ่นระเบิด ๔ ลำ เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ๑ ลำ ฝูงบินนาวีมีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ซูเปอร์ลิงซ์ ๖ เครื่อง ฯลฯ

กองทัพอากาศ 

     มีกำลังทหารประจำการ ๑๕,๐๐๐ นาย ฝูงบินประกอบไปด้วย มิก-๒๙ ฟัลครัม เอฟ-๕ อี-เอฟ เอฟ/เอ-๑๘ ดี ฮอร์ค ๒๐๘ ซี-๑๓๐ เอช เฮลิคอปเตอร์ซูเปอร์ปูม่า เฮลิคอปเตอร์ละลูเอตต์ เฮลิคอปเตอร์ซีคิง และเครื่องบินฝึกไอพ่น เอ็มบี-๓๓๙ ฯลฯ.

 

 

 

 


ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.42 ค่ายพระปกเกล้า ถ.สงขลา-นาทวี
เลขที่ 187 หมู่5 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  90000
โทรสาร 074-336-045 และ 074-336-047


8764171 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack