ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่42
    หัวข้อหลัก    
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์การฝึกฯ
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
ข่าวสาร
เว็บบอร์ด
บทความ
อัลบั้มภาพ
ดาวน์โหลด
เว็บลิงค์
สุมดเยี่ยมชม
ค้นหา
ติดต่อศูนย์การฝึกฯ
ศูนย์การเรียนรู้

       

    เข้าระบบ    
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.
       

    แบบสำรวจ    
ท่านเห็นว่าสถานที่ฝึกภาคสนามปีนี้มีความเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมแล้ว
ควรเปลี่ยนสถานที่ฝึกภาคสนามใหม่
       

    นาฬิกา    
       

    สมาชิกขณะนี้    
บุคคลทั่วไป: 3
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 920
สมาชิกล่าสุด: lemahieu
       

    ข้อความสั้น    
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: 085a8
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

Sir Joel Williams
24. เมษายน 2017 17:51:45
คุณต้องการสินเชื่อเร่งด่ว
นทางการเงินหรือไม่? * โอนเงินจากบัญชีธนาคารของค
ุณได้รวดเร็วและรวดเร็ว * การชำระคืนเริ่มต้น 8 เดือนหลังจากที่คุณได้รับเ
งิน บัญชีธนาคาร * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% *


Sir Joel Williams
17. เมษายน 2017 19:08:04
คุณต้องการสินเชื่อเร่งด่ว
นทางการเงินหรือไม่? * โอนเงินจากบัญชีธนาคารของค
ุณได้รวดเร็วและรวดเร็ว * การชำระคืนเริ่มต้น 8 เดือนหลังจากที่คุณได้รับเ
งิน บัญชีธนาคาร * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% *


Mr. Excel
17. เมษายน 2017 05:09:29
ขอให้เป็นวันที่ดี, ฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนต
ัวที่ลงทะเบียนแล้ว เราให้เงินกู้ยืมแก่ บริษัท ที่ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการ
ปรับปรุงสถานะทางการเงินขอ
งพวกเขาทั่วโลกโดยมีอัตราด
อกเบี้ยน้อยมากถึ


Sir Joel Williams
10. เมษายน 2017 22:57:42
คุณต้องการสินเชื่อเร่งด่ว
นทางการเงินหรือไม่? * โอนเงินจากบัญชีธนาคารของค
ุณได้รวดเร็วและรวดเร็ว * การชำระคืนเริ่มต้น 8 เดือนหลังจากที่คุณได้รับเ
งิน บัญชีธนาคาร * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% *


Mrs. Anita
03. มีนาคม 2017 21:36:13
สวัสดี คุณไม่จำเป็นต้องเงินกู้เร
่งด่วนใด ๆ ? เงินให้กู้ยืมเพื่อล้างหนี
้หรือคุณต้องการที่จะกู้เง
ินของคุณ เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
คุณได้รับการปฏิเสธโดย ธนาคารและหน่วยงานทางการเง

yuan
27. กุมภาพันธ์ 2017 16:47:17
<H1><a href="http://www.coach-o
utlet-online.org/" title="coach outlet"><strong>coach outlet</strong></a></H1> <H1><a href="ht


หนึ่ง
22. กุมภาพันธ์ 2017 23:38:37
สวัสดีครับ กระผม ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ ศรีรัตน์ ครับ จบ นศท.ปี 3 ที่ นศท.มทบ.42 (ค่ายเสนาฯ สงขลา) จบ นศท.ปี 5 ที่ นศท.มทบ.41 (ค่ายวชิราวุฒิ นครศรีธรรมราช) ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ หน่วยวิทยบริการ มหาวิท

วนัชพร ต้นทอง
08. ธันวาคม 2016 17:05:39
ขอโทษคับ พอดีผมเรียน นศท จบปี2 อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเอกส
ารขอสิทธิลดวันประจำการคับ
ผมยื่นวุฒิ นศท ไป คือผมต้องติดต่อขอเอกสารอะ
ไรจากศูนย์ฝึก นศท บ้างคับ เพื่อจะมาใช้ประกอบกับคำร้
องขอสิทธ


admin
11. พฤศจิกายน 2016 22:54:53
ใบจบ รับได้ทุกวันเวลาราชการครั


อาริฟ
06. พฤศจิกายน 2016 16:33:26
ทาง ศฝ. เปิดโอกาสให้ฝึกชดเชยวันไห
นบ้างครับ


ข้อความทั้งหมด
       

 

 

 

                ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42   เดิมจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2493 ใช้นามหน่วยในขณะนั้นว่า “กองฝึกผู้บังคับหมู่จังหวัดสงขลา กรมการรักษาดินแดน”     โดยแรกเริ่มได้อาศัยอาคารและสถานที่ของ โรงเรียนมหาวชิราวุธตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 4 ถนนสะเดา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 

                พ.ศ.2496 ได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น“แผนกการฝึกสงขลา กองฝึกภาคทักษิณ กรมการรักษาดินแดน”

                พ.ศ.2509 กรมการรักษาดินแดนได้โอนการบังคับบัญชาเป็น หน่วยขึ้นตรงของ จังหวัดทหารบกสงขลา และเปลี่ยนชื่อนามหน่วยเป็น “แผนกการฝึกจังหวัดทหารบกสงขลา” 

                พ.ศ.2530 กองทัพบกได้อนุมัติ สร้างอาคารสำนักงานขึ้นใหม่ ณ บริเวณ ค่ายพระปกเกล้า
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา  และย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2533

                พ.ศ.2533ได้แปรสภาพหน่วยเป็น“ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42” ตามคำสั่งของกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 69/33 เรื่อง อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ (ครั้งที่ 10) ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2533

                           

 

ภารกิจ และการปฏิบัติ

                ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 มีภารกิจในการอำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการฝึกศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา, พัทลุง และสตูล  ตลอด จนดำเนินการฝึกศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

                การปฏิบัติงานตามภารกิจ การฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหาร 

                                การเตรียมการฝึก 

•        ซ่อมปรับปรุง และจัดหาเพิ่มเติมเครื่องช่วยฝึก - เครื่องช่วยสอน

•        ฝึกทบทวนครู/ ฝึกทบทวน ครูผู้กำกับวิชาทหาร

•        ประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร

 

การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร

•       ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบคำสั่งของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

•       หน่วยจะพิจารณาสถานศึกษาวิชาทหารตามขนาดของสถานศึกษา, ที่ตั้ง มาประกอบการจัดการฝึกศึกษาของหน่วย โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม, ความเสมอภาค และมีเมตตาธรรมต่อ ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาโดยไม่เรียกเอาผลประโยชน์ใด ๆ     

การฝึกภาคปกติ 

•       ศูนย์ฝึกย่อยที่ 1 (ค่ายพระปกเกล้า)

•       ศูนย์ฝึกย่อยที่ 2 (โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง)

•       ศูนย์ฝึกย่อยที่ 3 (โรงเรียนสตูลวิทยา)

การฝึกภาคสนาม

•        นศท.ชั้นปีที่ ๒ และ ๓  ณ บริเวณ ต.พะวง และต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา (ในห้วง ม.ค.-มี.ค.)

•        นศท.ชั้นปีที่ ๔ และ ๕  ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ ต.ลากหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ( ในห้วง ต.ค.-ก.พ.)        

การปฏิบัติอื่นๆ 

•       พิธีกระทำสัตย์ ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นักศึกษาวิชาทหาร 

•       พิธีไหว้ครู ของนักศึกษาวิชาทหาร 

•       การประชุมผู้ปกครอง ของนักศึกษาวิชาทหาร 

•       การร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ


ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.42 ค่ายพระปกเกล้า ถ.สงขลา-นาทวี
เลขที่ 187 หมู่5 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  90000
โทรสาร 074-336-045 และ 074-336-047


4006514 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack