บริจาคโลหิต และจัดกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสว้นคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดย admin เมื่อ 11/10/2020 19:43:58


ข่าวเพิ่มเติม
เมื่อ ๘  ต.ค. ๖๓ พ.อ.ชัยนรินท์  เกษมโชติธนพัฒน์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ พร้อมด้วยคุณฟาดีละห์  เกษมโชติธนพัฒน์  ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ ร่วมในกิจกรรมบริจาคโลหิต  และจัดกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสว้นคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ.ห้องปฐมภาค สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา