นศท.จิตอาสาพระราชทาน " เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " และนศท.จิตอาสา
โดย admin เมื่อ 09/10/2020 15:20:35


ข่าวเพิ่มเติม
เมื่อ 7  ต.ค.63 พ.อ.ชัยนรินท์  เกษมโชติธนพัฒน์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.42 มอบหมายให้ พ.ต.วิทูร  ชูจิต อจ.วิชาอาวุธ ฯ ปฏิบัติหน้าที่ น.กร.ศฝ.นศท.มทบ.42 นำ นศท.จิตอาสาพระราชทาน " เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " และนศท.จิตอาสา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 50 นายและครูชั้นปีที่ 2 ร่วมกับเจ้าอาวาสวัดแช่มอุทิศ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ร่วมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบ ฯ พระอุโบสถ และพื้นที่รอบวัดแช่มอุทิศ ฯ