ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัคร นศท.จิตอาสา ให้กับ นศท.ชั้นปีที่ ๑-๓
โดย admin เมื่อ 17/09/2020 21:55:02

ข่าวเพิ่มเติม
เมื่อ 14 ก.ย.63 พ.อ.ชัยนรินท์  เกษมโชติธนพัฒน์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.42 มอบหมายให้ พ.ต.วิทูร  ชูจิต อจ.วิชาอาวุธ ฯ ปฏิบัติหน้าที่ น.กร.ศฝ.นศท.มทบ.42 ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัคร นศท.จิตอาสา ให้กับ นศท.ชั้นปีที่ 1 - 3 และตัวแทน นศท.ผู้บังคับบัญชา ชาย ,หญิง ได้นำเสนอพูดคุยกับเพื่อน ฯ นศท.ในเรื่องอุดมการความรักชาติ ,การสมัครจิตอาสาด้วยความสมัครใจ ซึ่งมี นศท.ให้ความสนใจ พร้อมทั้งได้สอบถามรายละเอียดในการสมัคร ฯ ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ส่งใบสมัคร รายชื่อ ผ่านสถานศึกษา เพื่อรวบรวมส่งบัญชีรายชื่อให้กับ ศฝ.นศท.มทบ.42 และสรุปยอด นำเรียน ผบช.ต่อไป และ ให้ นศท.ทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์ เรื่องการสมัครจิตอาสา ในสถานศึกษาต่างๆ