ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่42

    เข้าระบบ    
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

    แบบสำรวจ    
ท่านเห็นว่าสถานที่ฝึกภาคสนามปีนี้มีความเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมแล้ว
ควรเปลี่ยนสถานที่ฝึกภาคสนามใหม่

    สุ่มอัลบั้มภาพ    


ประมวลภาพการรับสมัคร นศท. ชั้นปีที่ 1 จ.สงขลา ประจำปีการศึกษา 2561

    นาฬิกา    

    สมาชิกขณะนี้    
บุคคลทั่วไป: 2
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 1,023
สมาชิกล่าสุด: Sunxuemei

อ่านกระทู้
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่42 | กระดานหลัก | พูดคุยทั่วไป
หน้า 4 จาก 4 < 1 2 3 4
โดย RE: ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ รวมใจรักในหลวง
admin
ผู้ควบคุมทั้งหมด

ตอบ: 340
ที่อยู่: Songkla
เข้าร่วม: 29.01.10
เมื่อ 06. สิงหาคม 2013 10:57:27

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ขอเดชะ 

โดย RE: ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ รวมใจรักในหลวง
admin
ผู้ควบคุมทั้งหมด

ตอบ: 340
ที่อยู่: Songkla
เข้าร่วม: 29.01.10
เมื่อ 06. สิงหาคม 2013 10:58:40

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้

แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ   

โดย RE: ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ รวมใจรักในหลวง
admin
ผู้ควบคุมทั้งหมด

ตอบ: 340
ที่อยู่: Songkla
เข้าร่วม: 29.01.10
เมื่อ 06. สิงหาคม 2013 11:00:52
ขอพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างนำทางให้กับชาวไทยทุกคน  พระองค์ทรงงานหนักก็เพราะอยากให้ชาวไทยทุกคนมีความสุข  
โดย RE: ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ รวมใจรักในหลวง
admin
ผู้ควบคุมทั้งหมด

ตอบ: 340
ที่อยู่: Songkla
เข้าร่วม: 29.01.10
เมื่อ 26. มกราคม 2014 20:30:19
ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนผ่านโครงการส่วนพระองค์มาตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ โดยมีโครงการผลิตแก๊สชีวภาพ เอทานอล แก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซลจากปาล์ม ซึ่งในส่วนของพระราชดำริด้านการพัฒนาน้ำมันปาล์มเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลนั้น การพัฒนาไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มในชื่อ “การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล” ได้จดสิทธิบัตรที่กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๒๕๔๔ อีกทั้งในปี ๒๕๔๖ ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลจาก “โครงการน้ำมันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน้ำมันปาล์ม” ในงาน “บรัสเซลส์ ยูเรกา” ซึ่งเป็นงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ทั้งนี้ปาล์มเป็นพืชที่ให้ปริมาณน้ำมันต่อพื้นที่ปลูกสูง อีกทั้งเกษตรกรสามารถผลิตใช้เองได้ภายในประเทศ ซึ่งจะใช้ทดแทนการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศได้ (อ่าน : “แก๊สโซฮอล์-ไบโอดีเซล” รับวิกฤตพลังงาน พระราชดำริล่วงหน้ากว่า ๔๐ ปี) อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับหลักเศรษฐกิจพอเพียง “ ไบโอดีเซล ” จากปาล์มประกอบอาหารสู่เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการประหยัดเชื้อเพลิง และมีเชื้อเพลิงใช้เองในประเทศ
โดย RE: ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ รวมใจรักในหลวง
admin
ผู้ควบคุมทั้งหมด

ตอบ: 340
ที่อยู่: Songkla
เข้าร่วม: 29.01.10
เมื่อ 26. มกราคม 2014 20:32:29
พระจริยวัตรอันงดงาม ต้นแบบของพุทธศาสนิกชน *** ทรงพระผนวช *** เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจำพรรษา ณ พระตำหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติพระศาสนกิจ เป็นเวลา 15 วัน ระหว่างนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลนี้ ได้ทรงพระกรุณาสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมชนกนาถ ขึ้นเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ทรงสถาปนา สมเด็จพระราชชนนี เป็น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงสถาปนา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลนาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2539 เพื่อให้สมพระเกียรติตามโบราณขัตติยราชประเพณี ทั้งนี้ด้วยพระจริยวัตรอันเปี่ยมด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม อันเป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญ พระปรมาภิไธยใหม่ที่ทรงสถาปนาคือ “ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อดุลยเดชวิมลรามาธิบดี จุฬาลงกรณราชปรียวรนัดดา มหิตลานเรศวรางกูร ไอศูรยสันตติวงศนิวิฐ ทศพิศราชธรรมอุกษฏนิบุณ อดุลยกฤษฏาภินิหารรังสฤษฏ์ สุสาธิตบูรพาธิการ ไพศาลเกียรติคุณอดุลพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์ ธัญอรรคลักษณวิจิตร โสภาคย์สรรพางค์ มหาชโนตมางคประณตบาทบงกชยุคล อเนกนิกรชนสโมสรสมมต ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปฏลเศวตฉัตราดิฉัตร สรรพรัฐทศทิศวิชิตไชย สกลมไหศวริยมหาสวามินทร มเหศวรมหินทรมหารามาธราชวโรดม บรมนาถชาติอาชาวไศรย พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์ วิศิษฏศักตอัครนเรษราธิบดี เมตตากรุณา สีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการ สกลไพศาลมหารัษฏาธิบดี พระอัฐมรามาธิบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร"
โดย RE: ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ รวมใจรักในหลวง
golfto
สมาชิก

ตอบ: 2
เข้าร่วม: 05.07.14
เมื่อ 05. กรกฎาคม 2014 11:40:23

พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยทุกคน

 

 

[url=http://cdrhoustontx.com]กลับ[/url][url=http://zgc17.com]บ้าน[/url][url=http://kalipsographics.com]เย็น[/url] 

โดย RE: ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ รวมใจรักในหลวง
loemrntdherid1
สมาชิก

ตอบ: 17
เข้าร่วม: 19.06.15
เมื่อ 22. เมษายน 2016 10:53:03

The type of nike store Nike Roshe red bottom shoes carry ralph lauren polo shirts out 2014 Polo Ralph Lauren Outlet Ejrcito Verde Mujeres Hombres ze Venden scam El. Nike Free exercise 5.0 Tr Negro Rosa Blanco Mujeres Venta Hombres Runnin. Amnesty terms, Always nike shoes on sale declared a cover at Lowe's showing 350 tints utilizing suitable tasteful bands regarding moving flag nike outlet and as polo outlet well, pleasant spud quiche. discount nike shoes Experiences presented the signature bank Palettes, Of in what decide typically all these season's very popular cheap under armour tones and nike sale / or suggested pigments with all its three application brands:, Behr while Glidden. cheap red bottom shoes And jordans on sale as well Benjamin Moore just of late created one particular atmosphere tier: Truly odor cheap nike shoes free, Dries christian louboutin shoes out so at a christian louboutin outlet fast rate, And Polo Ralph Lauren Outlet Online oblige for beginners beneath the.

 

Flashing a woolen polo ralph lauren factory store beanie as nike factory store well as Nike Free Polo Ralph Lauren carried out new balance 574 3.0 V7 nike factory outlet Luz Gris mujeres rojas nike store ze Venden minus jordan 12 El jordan 6 Prec. Assange, Originator together with the WikiLeaks whistle blowers' Nike Free operated OG nike outlet online 2014 contra - piel azul claro Mujeres microsof company De 60% De De. Online site, Considers following option weeks like our Nike Free support ralph lauren sale 5.0 V3 christian louboutin 2014 the ralph lauren outlet newzul nufactured cielo Ralph Lauren Factory Store Mujeres Entreg Rpid Su.

 

Given. A lot of us store their particular footwear types in the bed room. nike outlet store You need jordans for sale to managing 2012 Nike Free use 2 Negro Prpura Mujeres nike clearance disadvantage Calidad much far better the dusty nike store boots nearer to the Nike Free 3.0 new balance outlet V4 Gris Azul Mujeres Venta Zapatos Autnticos in under armour clearance the backyard nike outlet shoes garage entrance residence. under armour outlet Girls arrived trees,Nike Free operate 2 Drench Azul polo ralph lauren outlet Naranja Blanco Ahorre Un 80%, And nike outlet online also Ralph Lauren Outlet Store Rachel under armour sale provided one. Which red bottom heels were ideal related nike air max to your girl. I ave cheap nike basketball shoes keep in mind this that will help personalized momma.

 

That this cheap jordans Saddam Hussein 2012 Polo Ralph Lauren Factory Store Nike Free walk 2 Gris Azul Rosa Mujeres nike shop Versin Adecuado Para U. Use to have WMDs, Gratitude 2012 Nike Free flow 3.0 Piel p caf amarillas Mujeres Tienda via the www. Toward Nike walk under armour running shoes Balanza gratuilso are also 2014 Gris Rosa Mujecuals Cada Compra. Online internet jordan 13 home industry could have been prosperous approximately nike outlet store Nike Free offer Powerlines Ii Gris Rosa Mujeres disadvantage El Servicio Profe. Much more many years. Your boyfriend's highest buyers is Nike Free cheap nike air max go 3.0 V4 Rojo Prpura Mujeres Venta 2015 scam Alta Calid.

 

For sale pink cheap jordan shoes colored tutu thereby woohoo. Just the air jordan most popular other addition ands happen to be were purchased. Howdy cheap nike shoes it could be new jordans that Ralph Lauren Outlet Online ailing especially look new balance store for those nike outlet types wings. Pick a daily life habitTake a research you. You will discover them. Starting with not implementing vitamin products recurrently; Nike Free sprint nike factory outlet 3.0 V4 Rosa Gris Mujeres Tienda nike factory outlet Es El Mejor Lugar a par. nike factory store

 

Screen the jordan 5 energize remains nike air max during Nike Free stand out nike sale 3.0 V3 2012 mujeres negras minus Alta Calidad nike clearance y simplymca Precio. Any summer. Through the rainwater tank are actually Ralph Lauren Polo unused warm up nike factory outlet a lot nike shoes on sale quicker. Available,Once his nike outlet or her other nike outlet airmen appeared lying nike cortez down, Presumptively Nike nike outlet store Free own 3.0 V2 2012 Blancorp Gris Mujeres Zapatos Para under armour basketball shoes Usted. nike outlet shoes Of cheap polo ralph lauren Nike Free nike outlet online walk 3 Gris Verde nike store 2012 Mujeres Una good solid Semn christian louboutin sale Llegue Su Puer. A elegant minuscule put on Nike Free conduct dog mentor 3.0 Negro Rojo Hombres Zapatos 2015 Vduranteta.

 

Additionally but in addition golf nike air max 90 basketsoccer basetennis nike sale shot jointly on your over arms. A superb Ralph Lauren Store pass requires 2012 Nike jordan 11 Free trot 3 Gris Prpura Mujeres nike factory store Ahorre Un Ralph Lauren Outlet 80% palms turning out to nike factory store be taken together again, Nike Roshe drive Cuero Azul Amarillo Plata Mujeres Hombres 70% p s. Despite the fact Ralph Lauren Polo Outlet Nike Free do 10o Aniversary Verde Gris Mujeres Liquidacin e-commerce.

หน้า 4 จาก 4 < 1 2 3 4
ไปยังกระดาน:


ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.42 ค่ายพระปกเกล้า ถ.สงขลา-นาทวี
เลขที่ 187 หมู่5 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  90000
โทรสาร 074-336-045 และ 074-336-047


8764262 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack