ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่42

  เข้าระบบ  
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

  แบบสำรวจ  
ท่านเห็นว่าสถานที่ฝึกภาคสนามปีนี้มีความเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมแล้ว
ควรเปลี่ยนสถานที่ฝึกภาคสนามใหม่

  นาฬิกา  

  สมาชิกขณะนี้  
บุคคลทั่วไป: 2
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 911
สมาชิกล่าสุด: jetsarin2014

  ข้อความสั้น  
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: 04c32
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

Mr,Reekado
02. กุมภาพันธ์ 2016 18:52:11
reekadorosey07 @ gmail.com คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร
่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้
องการทางการเงินของคุณ? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแ
ต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถื<


ครูอิทธ
30. มกราคม 2016 23:10:39
ทหารนำถุงยังชีพพระราชทาน 200 ชุด ซับน้ำตาชาวบ้านที่ได้รับผ
ลกระทบจากน้ำท่วม ใน อ.เจาะไอร้อง


ครูอิท
30. มกราคม 2016 23:09:28
มื่อวันที่ 28 ม.ค. 59 พ.อ.สฐิรพงษ์ อาจหาญ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที
่ 48 พร้อมด้วย นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส และ พ.ท.ทวีพร คณะทอง ผู้บังคับการกองพันทหารราบ
ที่ 3 กรมทหารราบท


Mr Excel
07. มกราคม 2016 04:12:06
คุณต้องการสินเชื่อส่วนบุค
คลหรือธุรกิจโดยไม่ต้องเคร
ียดและได้รับการอนุมัติอย่
างรวดเร็ว? ถ้าใช่ติดต่อเราวันนี้ในขณ
ะที่เรากำลังนำเสนอเงินให้
สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยที่ย
อดเยี่ยม เงินให


Mr,Francissco
01. มกราคม 2016 09:12:46
คุณต้องการสินเชื่อเร่งด่ว
นในการแก้ปัญหาความต้องการ
ทางการเงินของคุณ? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแ
ต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถื
อที่มีประสิทธิภาพได้อย่าง
รวดเ


Mr,Reekado
26. ธันวาคม 2015 12:02:07
reekadorosey07 @ gmail.com คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร
่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้
องการทางการเงินของคุณ? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแ
ต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถื<


Johnson Williams
19. ธันวาคม 2015 22:28:26
เราให้คำตอบที่จริงแก้ปัญห
าที่แท้จริงในการแก้ไขปัญห
าทางการเงินของคุณ คุณปฏิเสธโดยธนาคารของคุณห
รือคุณจำเป็นต้องกู้เงินได
้อย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็ว
เพื่อตอบสนองความต้องการทา
งการเงิน


Johnson Williams
14. ธันวาคม 2015 19:18:39
เราให้คำตอบที่จริงแก้ปัญห
าที่แท้จริงในการแก้ไขปัญห
าทางการเงินของคุณ คุณปฏิเสธโดยธนาคารของคุณห
รือคุณจำเป็นต้องกู้เงินได
้อย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็ว
เพื่อตอบสนองความต้องการทา
งการเงิน


Mr,Francissco
08. ธันวาคม 2015 23:54:27
คุณต้องการสินเชื่อเร่งด่ว
นในการแก้ปัญหาความต้องการ
ทางการเงินของคุณ? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแ
ต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถื
อที่มีประสิทธิภาพได้อย่าง
รวดเ


นศท.ภัทรพล มุสิกะไชย
08. ธันวาคม 2015 05:10:00
08. ธันวาคม 2015 05:08:47 สถิตหล้า ประชาสุข ทุกสมัย น้อมอวยชัย เทิดไท้ ในเขตขาม พระทรงคู่ มิ่งประชา มาเนิ่นนาน ขอสืบสาน งานพระองค์ ทรงพระเจริญ

ข้อความทั้งหมด

                  

                   

         

     

                     

                

                   

                                                         

 

พิธีสวนสนามปฏิญาณตน นศท.ประจำปี 2558
    ธันวาคม 09 2015 20:52:48

 พล.ต.วิรัชช์ กมลศิลป์ ผบ.มทบ.๔๒ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวัน "นักศึกษาวิชาทหาร" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมี พ.อ.เฉลิมพงศ์  คงบัว ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.42 เป็นผู้กล่าวนำปฏิญาณตน กำลังพลสวนสนาม จำนวน ๔ กองพัน นศท.ชั้นปีที่ ๑ - ๕ และ อจ.ผกท.ร่วมพิธี

  

  

 

  

นักเรียนนายสิบสวนสนาม
    พฤศจิกายน 13 2015 21:04:35
เมื่อ 30 ต.ค.58 นักเรียนนายสิบ รุ่นที่ 19 สวนสนามหน้าอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


 
 

 
   


 


กำหนดการสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3,5 ปีการศึกษา 2558
    พฤศจิกายน 12 2015 22:58:21
กำหนดการสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3,5 ปีการศึกษา 2558

วันเสาร์ที่ 21 พ.ย.58 เวลา 0735-1200 ตามศูนย์สอบ ดังนี้
ศูนย์สอบที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี่อุดมศึกษาพณิชยการ (ชั้นปีที่ 3 ชาย,หญิง)
ศูนย์สอบที่ 2 ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย (ชั้นปีที่ 3 ชาย,หญิง)
ศูนย์สอบที่ 3 ร.ร.นวมินทราชูทิศทักษิณ (ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 5 ชาย,หญิง)
ศูนย์สอบที่ 4 ร.ร.สตรีพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง (ชั้นปีที่ 3 ชาย,หญิง)
ศูนย์สอบที่ 5 ร.ร.สตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล (ชั้นปีที่ 3 ชาย,หญิง

สอบเก็บตกเหตุสุดวิสัย วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย.58 เวลา 0745-1200 ณ ศฝ.นศท.มทบ.42
สอบซ่อม ห้วงวันที่ 14-18 ธ.ค.58 เวลา 0830-1600 ณ ศฝ.นศท.มทบ.42
การเตรียมการ ให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์การสอบ เช่น บัตรประจำตัว นศท.,บัตรประชาชน,ดินสอ 2B,ปากกา,ยางลบและให้จดจำรหัสสถานศึกษา,ลำดับที่ใน รด.25 เพื่อกรอกข้อมูลในกระดาษคำตอบให้ถูกต้อง
การแต่งกาย เครื่องแบบฝึก


การนำปลด นศท.ปี 3
    พฤศจิกายน 12 2015 21:56:01

16 – 20 พ.ย.58 (ขึ้นทะเบียน-นำปลด ตามกลุ่มวัน)
นศท.ปี 3 ห้ามลา ห้ามขาด

เป็นสัปดาห์ที่ทำเอกสารนำปลด ต้องนำเอกสารไป ดังนี้
1.
ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
2.
สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) 2 ฉบับ
3.
หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. ฉบับจริง 1 ฉบับ
4.
สำเนาหนังสือรับรองว่ากำลังศึกษา 2 ฉบับ
5.
รูปถ่ายสี ขนาด 3x4 ซม. หน้าตรง ไม่สวมหมวก 
พร้อมเขียนชื่อสกุล โรงเรียน หลังรูป 2 รูป
6.
สำเนาทะเบียนบ้านของ นศท. 2 ฉบับ
7.
สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา-มารดา อย่างละ 2 ฉบับ
9.
เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น หนังสือเปลี่ยนชื่อ สกุล นศท. 
หรือของบิดา-มารดา เป็นต้น อย่างละ 2 ฉบับ
10.
ปากกาลูกลื่น สีน้ำเงิน เขียนเอกสารพร้อมกัน

 ปั่นเพื่อพ่อ bike for DAD
    พฤศจิกายน 03 2015 20:39:07
ปั่นเพื่อพ่อ  bike for DAD

 
กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม
 
รวมพลังแห่งความกตัญญู และร่วมใจสามัคคีทั่วประเทศปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ            88 พรรษา ธันวาคม 2558

 วันที่ 11 ธันวาคม 2558

กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ โขนกลางแปลงพระราชทาน และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยกิจกรรมจักรยานจะจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมปั่นจักรยาน สมเด็จพระบรมฯ เสด็จทอดพระเนตรโขนกลางแปลงพระราชทาน พร้อมทั้งคณะทูตานุทูตและแขกผู้ใหญ่ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

 วันที่ 12 ธันวาคม 2558

โขนกลางแปลงพระราชทาน และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักเรียน นักศึกษา โดยมีประธานองคมนตรี เป็นประธาน

 วันที่ 13 ธันวาคม 2558

โขนกลางแปลงพระราชทาน และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สำหรับประชาชน โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

 

 

    
  ข่าวสาร  
 • พิธีสวนสนามปฏิญาณตน นศท.ประจำปี 2558
      ธันวาคม 09 2015 20:52:48

   พล.ต.วิรัชช์ กมลศิลป์ ผบ.มทบ.๔๒ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวัน "นักศึกษาวิชาทหาร" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมี พ.อ.เฉลิมพงศ์  คงบัว ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.42 เป็นผู้กล่าวนำปฏิญาณตน กำลังพลสวนสนาม จำนวน ๔ กองพัน นศท.ชั้นปีที่ ๑ - ๕ และ อจ.ผกท.ร่วมพิธี

    

    

   

    

 • นักเรียนนายสิบสวนสนาม
      พฤศจิกายน 13 2015 21:04:35
  เมื่อ 30 ต.ค.58 นักเรียนนายสิบ รุ่นที่ 19 สวนสนามหน้าอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


   
   

   
     


   


 • กำหนดการสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3,5 ปีการศึกษา 2558
      พฤศจิกายน 12 2015 22:58:21
  กำหนดการสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3,5 ปีการศึกษา 2558

  วันเสาร์ที่ 21 พ.ย.58 เวลา 0735-1200 ตามศูนย์สอบ ดังนี้
  ศูนย์สอบที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี่อุดมศึกษาพณิชยการ (ชั้นปีที่ 3 ชาย,หญิง)
  ศูนย์สอบที่ 2 ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย (ชั้นปีที่ 3 ชาย,หญิง)
  ศูนย์สอบที่ 3 ร.ร.นวมินทราชูทิศทักษิณ (ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 5 ชาย,หญิง)
  ศูนย์สอบที่ 4 ร.ร.สตรีพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง (ชั้นปีที่ 3 ชาย,หญิง)
  ศูนย์สอบที่ 5 ร.ร.สตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล (ชั้นปีที่ 3 ชาย,หญิง

  สอบเก็บตกเหตุสุดวิสัย วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย.58 เวลา 0745-1200 ณ ศฝ.นศท.มทบ.42
  สอบซ่อม ห้วงวันที่ 14-18 ธ.ค.58 เวลา 0830-1600 ณ ศฝ.นศท.มทบ.42
  การเตรียมการ ให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์การสอบ เช่น บัตรประจำตัว นศท.,บัตรประชาชน,ดินสอ 2B,ปากกา,ยางลบและให้จดจำรหัสสถานศึกษา,ลำดับที่ใน รด.25 เพื่อกรอกข้อมูลในกระดาษคำตอบให้ถูกต้อง
  การแต่งกาย เครื่องแบบฝึก


 • การนำปลด นศท.ปี 3
      พฤศจิกายน 12 2015 21:56:01

  16 – 20 พ.ย.58 (ขึ้นทะเบียน-นำปลด ตามกลุ่มวัน)
  นศท.ปี 3 ห้ามลา ห้ามขาด

  เป็นสัปดาห์ที่ทำเอกสารนำปลด ต้องนำเอกสารไป ดังนี้
  1.
  ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
  2.
  สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) 2 ฉบับ
  3.
  หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. ฉบับจริง 1 ฉบับ
  4.
  สำเนาหนังสือรับรองว่ากำลังศึกษา 2 ฉบับ
  5.
  รูปถ่ายสี ขนาด 3x4 ซม. หน้าตรง ไม่สวมหมวก 
  พร้อมเขียนชื่อสกุล โรงเรียน หลังรูป 2 รูป
  6.
  สำเนาทะเบียนบ้านของ นศท. 2 ฉบับ
  7.
  สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา-มารดา อย่างละ 2 ฉบับ
  9.
  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น หนังสือเปลี่ยนชื่อ สกุล นศท. 
  หรือของบิดา-มารดา เป็นต้น อย่างละ 2 ฉบับ
  10.
  ปากกาลูกลื่น สีน้ำเงิน เขียนเอกสารพร้อมกัน

    • ปั่นเพื่อพ่อ bike for DAD
      พฤศจิกายน 03 2015 20:39:07
  ปั่นเพื่อพ่อ  bike for DAD

   
  กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม
   
  รวมพลังแห่งความกตัญญู และร่วมใจสามัคคีทั่วประเทศปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ            88 พรรษา ธันวาคม 2558

   วันที่ 11 ธันวาคม 2558

  กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ โขนกลางแปลงพระราชทาน และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยกิจกรรมจักรยานจะจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมปั่นจักรยาน สมเด็จพระบรมฯ เสด็จทอดพระเนตรโขนกลางแปลงพระราชทาน พร้อมทั้งคณะทูตานุทูตและแขกผู้ใหญ่ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

   วันที่ 12 ธันวาคม 2558

  โขนกลางแปลงพระราชทาน และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักเรียน นักศึกษา โดยมีประธานองคมนตรี เป็นประธาน

   วันที่ 13 ธันวาคม 2558

  โขนกลางแปลงพระราชทาน และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สำหรับประชาชน โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

   

   

          

 •   บทความล่าสุด  
 • รูปแบบปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
 • จิตวิญญาณของทหาร
 • อาชีทหาร
 • มะเร็งเต้านม
 • ปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ
 • โรคอาหารเป็นพิษ
 • เผยอาหาร 10 อย่างที่ไม่ควรกินมากเกิน
 • น้ำ คือ ชีวิต
 • คนไทยโชคดีที่มีในหลวง
 • พระบรมราโชวาท ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๒

 •   กระทู้ล่าสุด  
  กระทู้ ตอบ ล่าสุด
  ผมสมัคนายสิบทหารแต่ไปลงแบบไม่ใช่สด.8 มีผลอะไรไหม 0 jetsarin2014 22. มกราคม 2016 00:09:01
  ขอทราบการอบรมเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ( แต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ร้อยตรี ) 2 suparnee 14. พฤศจิกายน 2015 23:06:57
  He posed for pictures with a beaming bride 0 engeles22 02. พฤศจิกายน 2015 15:26:03
  it's all fun and games until you've tried 0 engeles22 02. พฤศจิกายน 2015 15:25:39
  The Gravedigger s SongSleep With MeHit the CityWedding 0 engeles22 02. พฤศจิกายน 2015 15:25:17


  ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.42 ค่ายพระปกเกล้า ถ.สงขลา-นาทวี
  เลขที่ 187 หมู่5 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  90000
  โทรสาร 074-336-045 และ 074-336-047


  3443717 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack


  Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /home/norsortor/domains/norsortor42.com/public_html/bbclone/var/last.php on line 6