ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่42

  เข้าระบบ  
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

  แบบสำรวจ  
ท่านเห็นว่าสถานที่ฝึกภาคสนามปีนี้มีความเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมแล้ว
ควรเปลี่ยนสถานที่ฝึกภาคสนามใหม่

  นาฬิกา  

  สมาชิกขณะนี้  
บุคคลทั่วไป: 2
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 888
สมาชิกล่าสุด: baraku01

  ข้อความสั้น  
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: b7d8f
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

เชาวฤทธิ์ พูนแก้ว
27. สิงหาคม 2014 22:15:08
ในกรณีที่เรามีรายชื่อแต่ง
ตั้งในปีนี้แต่เรามีความจำ
เป็นที่ไม่สามารถไปประดับย
ศได้แล้วเราสามารถยื่นความ
จำนงไปในปีหน้าได้ปล่าวครั
บ // แล้วกำหนดการในที่ทีประดับ
ยศสามารถดูได้ที่ไหนคร


admin
25. สิงหาคม 2014 17:08:07
คำตอบคือ ให้ นศท.เข้าเวปไซต์ นรด.ดูคำสั่งแต่งตั้งยศว่า
เป็นคำสั่งที่เท่าไหร่ ลำดับที่ของเรา แล้วมาแจ้งที่ ฝ่่ายกำลังพล ศฝ.นศท.มทบ.42 เพื่อขอรับเอกสาร ที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อ
งแล้ว ครับ


เชาวฤทธิ์ พูนแก้ว
20. สิงหาคม 2014 05:45:47
ขอรบกวนสอบถามเรื่องคำสั่ง
แต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรีหน
่อยครับว่าเราจะขอได้ที่ไห
นครับคือว่าผมจบ รด.จาก ศฝ.นศท.มทบ.42เมื่อปี52ครั
บและยื่นเอกสารขอแต่งตั้งย
ศเมื่อปี53ครับ ภูมิลำเนาตามบัตร


admin
05. สิงหาคม 2014 17:20:32
เรื่องรถ-รับส่ง นศท.ขอให้ผู้ปกครอง ประสานกับสถานศึกษา โดยตรงเลยครับ

ผู้ปกครอง
02. สิงหาคม 2014 23:22:10
อยากรบกวนช่วยประสาน ว.เทคนิคหาดใหญ่ ในการหารถรับส่ง นศท.วันที่ต้องไปเรียนได้ม
ั้ยคะ เด็กๆต้องขับรถมอเตอร์ไซด์
ไปกันเอง อันตรายมาก หรือไม่ขอเบอร์ที่ติดต่อเร
ื่องนี้ได้โดยตรงด้วยค่ะ เนื่องจากไม


admin
30. กรกฎาคม 2014 17:04:54
การทดสอบเป็นรายวิชา การสอบเอาผลรวมครับ

นร
30. กรกฎาคม 2014 00:26:02
นศท. เวลาทดสอบ เค้าเอา เกรดเฉลี่ยป่าวครับ

admin
28. กรกฎาคม 2014 17:19:55
การทดสอบเข้าเป็น นศท.ปี1 ทำได้จนนักศึกษาเรียนถึง ม.6 ครับ

admin
28. กรกฎาคม 2014 17:13:54
จันทร์ที่ 28 ก.ค.เรียนตามปกติครับ

รณกร
28. กรกฎาคม 2014 04:16:49
วันจันทร์ที่ 28 ต้องมาไหมครับ

ข้อความทั้งหมด

                  

     “…คำอวยพร และคำปฏิญาณสัญญา ที่พวกท่านได้กล่าวนั้น เป็นที่ประจักษ์ใจมาก ขอขอบใจ ท่านทั้งหลาย ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคน ที่พรั่งพร้อมกันมาด้วยความปรารถนาดี และไมตรีจิต ความปรารถนาดี และความพร้อมเพรียงกันของทุกคน อย่างที่ได้เห็นนี้ ทำให้ข้าพเจ้าปลื้มใจ มีกำลังใจมากขึ้น มีความเชื่อเสมอว่า ความเมตตา ปรารถนาดีของท่านนี้ เป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่จะทำให้ความพร้อมเพรียงให้เกิดขึ้น มีขึ้นทั้งในหมู่คณะ และในชาติบ้านเมือง แต่ถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมอันนี้ อยู่ในจิตใจ ก็จะมีความหวังได้ว่า บ้านเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ก็จะอยู่รอดปลอดภัย และธำรงมั่นคงต่อไป ได้ตลอดรอดฝั่ง อย่างแน่นอน ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่าน รักษาชาติไทย ให้มีแต่ความผาสุกร่มเย็น ตลอดไป…”  


                                   พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสตอบพระบรมวงศานุวงศ์และพสกนิกรชาวไทย 
                                                      ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต
                                                                     วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
ค่านิยม 12 ประการ
    สิงหาคม 26 2014 16:37:28

 

การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 

7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย

8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ 

10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ 

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียริติ
    สิงหาคม 18 2014 21:48:16

 
                    ศฝ.นศท.มทบ.42 จัด นศท.ชั้นปี่ 1-3 จากสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกับสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน จ.สงขลา ส่วนราชการ องค์กรต่างๆ ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยการปลูกหญ้าแฝก ไม้มงคล และไม้ยืนต้น เมื่อ 1 ส.ค.57 เวลา 0830- 1230 ณ โรงเรียนบ้านนาลึก ม.3 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน
    สิงหาคม 15 2014 23:01:47
                     
 
ศฝ.นศท.มทบ.42    จัดรถยนต์บรรทุกน้ำ สนับสนุนแก้ภัยแล้งให้กับประชน ตามโครงการกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน เมื่อ 5-8 ส.ค.57 และ 18-22 ส.ค.57 ในพื้นที่ อบต.คูขุด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
 
 
 

         
 
 
กิจกรรมวันแม่
    สิงหาคม 13 2014 22:47:46
กิจกรรมวันแม่
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ศฝ.นศท.มทบ.42 จัดกำลังพล และ นศท.ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 2300 นายร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่, อ.เมือง จ.สงขลา


ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร
    สิงหาคม 06 2014 17:16:16

      

               พันเอกสุรชัย  เชยกลิ่น ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.42 เป็นประธานการประชุม ผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ของจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อชี้แจง ระเบียบ -ข้อบังคับ,สิทธิ - หน้าที่และการปฏิบัติต่าง ๆ ของนักศึกษาวิชาทหาร ตามนโยบายของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มวันจันทร์ วันอังคาร  ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 - 12.00 นาฬิกา และผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มวันพุธ พฤหัส  ศุกร์  ในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557เวลา 08.00 – 12.00 นาฬิกา ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42  ค่ายพระปกเกล้า ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา   
  ข่าวสาร  
 • ค่านิยม 12 ประการ
      สิงหาคม 26 2014 16:37:28

   

  การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ

  1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

  2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

  4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 

  6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 

  7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย

  8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

  9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ 

  10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ 

  12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

   

    • กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียริติ
      สิงหาคม 18 2014 21:48:16

   
                      ศฝ.นศท.มทบ.42 จัด นศท.ชั้นปี่ 1-3 จากสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกับสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน จ.สงขลา ส่วนราชการ องค์กรต่างๆ ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยการปลูกหญ้าแฝก ไม้มงคล และไม้ยืนต้น เมื่อ 1 ส.ค.57 เวลา 0830- 1230 ณ โรงเรียนบ้านนาลึก ม.3 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 • กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน
      สิงหาคม 15 2014 23:01:47
                       
   
  ศฝ.นศท.มทบ.42    จัดรถยนต์บรรทุกน้ำ สนับสนุนแก้ภัยแล้งให้กับประชน ตามโครงการกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน เมื่อ 5-8 ส.ค.57 และ 18-22 ส.ค.57 ในพื้นที่ อบต.คูขุด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
   
   
   

           
   
   
 • กิจกรรมวันแม่
      สิงหาคม 13 2014 22:47:46
  กิจกรรมวันแม่
  เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ศฝ.นศท.มทบ.42 จัดกำลังพล และ นศท.ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 2300 นายร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่, อ.เมือง จ.สงขลา


 • ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร
      สิงหาคม 06 2014 17:16:16

        

                 พันเอกสุรชัย  เชยกลิ่น ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.42 เป็นประธานการประชุม ผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ของจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อชี้แจง ระเบียบ -ข้อบังคับ,สิทธิ - หน้าที่และการปฏิบัติต่าง ๆ ของนักศึกษาวิชาทหาร ตามนโยบายของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มวันจันทร์ วันอังคาร  ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 - 12.00 นาฬิกา และผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มวันพุธ พฤหัส  ศุกร์  ในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557เวลา 08.00 – 12.00 นาฬิกา ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42  ค่ายพระปกเกล้า ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา       

 •   บทความล่าสุด  
 • จิตวิญญาณของทหาร
 • อาชีทหาร
 • มะเร็งเต้านม
 • ปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ
 • โรคอาหารเป็นพิษ
 • เผยอาหาร 10 อย่างที่ไม่ควรกินมากเกิน
 • น้ำ คือ ชีวิต
 • คนไทยโชคดีที่มีในหลวง
 • พระบรมราโชวาท ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๒
 • โครงการธนาคารข้าว

 •   กระทู้ล่าสุด  
  กระทู้ ตอบ ล่าสุด
  ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ รวมใจรักในหลวง 70 eddiekbpm 16. กรกฎาคม 2014 16:01:00
  ฝึกภาคสนาม 1 golfto 05. กรกฎาคม 2014 18:38:45
  ข้อความเทิดพระเกิยรติ กลุ่มวันพฤหัสบดี 1 nuk2535 07. มิถุนายน 2014 19:39:36
  กำลังพล ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ ร่วมเทิดทูนสถาบันฯ 6 kpimcha 07. พฤษภาคม 2014 19:32:42
  พระราชดำรัส 0 lomdech 31. มกราคม 2014 05:26:26


  ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.42 ค่ายพระปกเกล้า ถ.สงขลา-นาทวี
  เลขที่ 187 หมู่5 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  90000
  โทรสาร 074-336-045 และ 074-336-047


  1161926 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack