ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่42

  เข้าระบบ  
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

  แบบสำรวจ  
ท่านเห็นว่าสถานที่ฝึกภาคสนามปีนี้มีความเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมแล้ว
ควรเปลี่ยนสถานที่ฝึกภาคสนามใหม่

  นาฬิกา  

  ข้อความสั้น  
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: fa96d
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

admin
30. กรกฎาคม 2014 17:04:54
การทดสอบเป็นรายวิชา การสอบเอาผลรวมครับ

นร
30. กรกฎาคม 2014 00:26:02
นศท. เวลาทดสอบ เค้าเอา เกรดเฉลี่ยป่าวครับ

admin
28. กรกฎาคม 2014 17:19:55
การทดสอบเข้าเป็น นศท.ปี1 ทำได้จนนักศึกษาเรียนถึง ม.6 ครับ

admin
28. กรกฎาคม 2014 17:13:54
จันทร์ที่ 28 ก.ค.เรียนตามปกติครับ

รณกร
28. กรกฎาคม 2014 04:16:49
วันจันทร์ที่ 28 ต้องมาไหมครับ

baraku01
28. กรกฎาคม 2014 03:18:01
วันจัทร์ ที่28 ต้องมาเรียนไหมครับ

นศท
27. กรกฎาคม 2014 20:41:54
วันจันทร์ ที่28 นศท เรียนตามปกติไหมครับ

นร.
25. กรกฎาคม 2014 23:00:01
เเอดมินครับ ถ้าปีนี้เราไม่ติด นศท. ปีหน้าเรามาคัด นศท. ใหม่ ได้ไหมครับ

admin
22. กรกฎาคม 2014 23:24:19
การฝึกเพื่อเลื่อนยศ ให้ติดต่อที่ฝ่ายสรรพกำลัง
มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ ครับ


ว่าที่ร้อยตรีพาณิชย์ พุทธสุข
22. กรกฎาคม 2014 17:35:30
อยากทราบ กำหนดการที่จะไปฝึกเพื่อเป
ลี่ยนยศเป็นว่าที่ร้อยโท มีกำหนดการเมื่อไหร่ครับ


ข้อความทั้งหมด

  สมาชิกขณะนี้  
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 888
สมาชิกล่าสุด: baraku01

                 

     “…คำอวยพร และคำปฏิญาณสัญญา ที่พวกท่านได้กล่าวนั้น เป็นที่ประจักษ์ใจมาก ขอขอบใจ ท่านทั้งหลาย ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคน ที่พรั่งพร้อมกันมาด้วยความปรารถนาดี และไมตรีจิต ความปรารถนาดี และความพร้อมเพรียงกันของทุกคน อย่างที่ได้เห็นในวันนี้ ทำให้ข้าพเจ้าปลื้มใจ มีกำลังใจมากขึ้น มีความเชื่อเสมอว่า ความเมตตา ปรารถนาดีของท่านนี้ เป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่จะทำให้ความพร้อมเพรียงให้เกิดขึ้น มีขึ้นทั้งในหมู่คณะ และในชาติบ้านเมือง แต่ถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมอันนี้ อยู่ในจิตใจ ก็จะมีความหวังได้ว่า บ้านเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ก็จะอยู่รอดปลอดภัย และธำรงมั่นคงต่อไป ได้ตลอดรอดฝั่ง อย่างแน่นอน ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่าน รักษาชาติไทย ให้มีแต่ความผาสุกร่มเย็น ตลอดไป…” 

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสตอบพระบรมวงศานุวงศ์และพสกนิกรชาวไทย ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
ศฝ.นศท.มทบ.42 ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น
    สิงหาคม 01 2014 20:35:35

ศฝ.นศท.มทบ.42 ขอชี้แจงเหตุผลความจำเป็น             

                           ศฝ.นศท.มทบ.42 ขอชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้ที่ตั้ง ศฝ.นศท.มทบ.42 เป็นสถาน ที่ฝึก นศท.ของจังหวัดสงขลา เพียงแห่งเดียว

                        1. ข้อจำกัดในเรื่องของห้วงระยะเวลา ในการฝึก นศท.ของ จว.สงขลา, สตูล และ พัทลุง ดังนี้

                             1.1 นศท.ชั้นปีที่ 1– 3 ของ จว.สงขลาทุกอำเภอ จะดำเนินการฝึกแบบที่ 1  ซึ่งเป็นรูปแบบการฝึกที่มีมาตรฐานการฝึกที่ดีที่สุด คือ นศท.แต่ละสถานศึกษา จะเข้ารับการฝึกตามกลุ่มวัน ตั้งแต่ จันทร์ – ศุกร์ เป็นเวลา 20 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 4 ชม. ตั้งแต่ 1300–1700 น. โดยภาคเรียนที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนกันยายน และภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนธันวาคม

                             1.2 นศท.ชั้นปีที่ 1– 3 ของ จว.สตูล และพัทลุง จะดำเนินการฝึกแบบที่ 2 คือ นศท.จะเข้ารับการฝึกต่อเนื่องเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 4 ชม. โดยจะทำการฝึกในช่วงปิดภาคเรียน  ที่ 1 ซึ่ง ศฝ.นศท.มทบ.42 จะแบ่งครูฝึกออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 รับผิดชอบฝึก นศท. ของ จว.สตูล โดยใช้สถานที่ ร.ร.สตูลวิทยา เป็นสถานที่ทำการฝึก และชุดที่ 2 รับผิดชอบการฝึก นศท. ของ จว.พัทลุง โดยใช้ ร.ร.พัทลุง และ ร.ร.สตรีพัทลุง เป็นสถานที่ทำการฝึก

                             1.3 นศท.ชั้นปีที่ 4– 5 จะดำเนินการฝึก แบบที่ 3 คือ นศท.จะเข้ารับการฝึกต่อเนื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 8 ชม. ตั้งแต่ 0800 – 1700 โดยจะทำการฝึกในช่วงปิดภาคเรียน ที่ 1 เช่นเดียวกัน และทำการฝึกในที่ตั้งหน่วย

                             1.4 สรุปภารกิจของชุดครูฝึก

                                     - ในห้วงเปิดภาคเรียนที่ 1 และ 2 จะต้องทำการฝึก นศท.ชั้นปีที่ 1 – 3 ของ จว.สงขลา ทุกวันตั้งแต่ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 1300 –1700 น. ตามข้อ 1.1 ( โดยที่ในช่วงเช้าก็จะต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายภายในหน่วย ตลอดจนการเตรียมการฝึก การสอนในแต่ละวัน )  

                                     - ในห้วงปิดภาคเรียนที่ 1 จะต้องทำการฝึก นศท.ชั้นปีที่ 1 – 3 ของ จว.สตูล และพัทลุง ตามข้อ 1.2 และ นศท.ชั้นปีที่ 4 – 5 ตามข้อ 1.3

                                     - ในห้วงปิดภาคเรียนที่ 2 จะต้องทำการฝึกภาคสนามให้กับ นศท.ชั้นปีที่ 2 และ 3 หลังจากนั้นก็จะเป็นการฝึกทบทวนให้กับครูฝึก และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาในความรับผิดชอบตลอดจนการเตรียมการ และดำเนินการรับสมัครและรายงานตัว นศท.ประจำปีการศึกษาต่อไป

                        2. ข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนครูฝึก ของ ศฝ.นศท.มทบ.42 เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวน นศท. ในความรับผิดชอบ

                             2.1 สถานภาพครูฝึก ปัจจุบันมีครูนายทหาร จำนวน..6.. นาย,และครูนายสิบ จำนวน.. 16 .. นาย  รวม.. 22 ..นาย

                             2.2 จำนวน นศท.ในความรับผิดชอบ ( เฉพาะ จว.สงขลา )

                                     ชั้นปีที่ 1 นศท.ชาย1,816...นาย, หญิง..595...นาย       รวม...2,411...นาย

                                     ชั้นปีที่ 2 นศท.ชาย...1,799...นาย, หญิง..153...นาย    รวม....1,952...นาย

                                     ชั้นปีที่ 3 นศท.ชาย...1,617...นาย, หญิง...120..นาย    รวม....1,737...นาย

                             2.3 การดำเนินการฝึก นศท.ของ จว.สงขลา ในแต่ละวันจะมี นศท.เข้ารับการฝึกประมาณ..1,200...นาย ซึ่งหมายความว่า อัตราส่วนของครูนายทหาร 1 นาย, และครูนายสิบ 4 นาย  : นศท. จะอยู่ที่ 240 นาย ซึ่งทำให้ไม่สามารถแยกชุดครูฝึก ออกไปจัดตั้งศูนย์ฝึกย่อยได้อีก เพราะจะทำให้การฝึกไม่ได้ผลไม่ได้มาตรฐานตามที่ นรด.กำหนด ( โดยปกติมาตรฐานการฝึกของ นรด.อัตราส่วนของครูนายทหาร 1 นาย, และครูนายสิบ 4 นาย  : นศท. จะอยู่ที่ 100 นาย )

                        3. ข้อจำกัดในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก, อาคารสถานที่ และสื่อการเรียนการสอน

                             เนื่องจากการดำเนินการฝึกนอกที่ตั้ง เช่น ในค่ายเสนาณรงค์ หรือหน่วยทหารอื่น ๆ หรือในสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ไม่ไช่อาคารสถานที่ของศูนย์ฝึกเอง จะเกิดปัญหาในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารสถานที่และอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน เช่น ห้องเรียน, โต๊ะเรียน, เก้าอี้, สนามฝึก, ห้องน้ำ –ห้องส้วม ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ มีไม่เพียงพอ หรือไม่มีเลย ทำให้เกิดปัญหาต่อการจัดการฝึก และต่อตัว นศท.เองที่จะไม่ได้รับความสะดวกสบาย เช่น ต้องนั่งเรียนบนพื้น, ห้องเรียนคับแคบแออัด, สนามฝึกไม่เพียงพอ ห้องน้ำ-ห้องส้วม   ไม่เพียงพอ เป็นต้น ซึ่งสภาพที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดส่งผลต่อการฝึก กล่าวคือ ทำให้ การฝึก นศท.ขาดประสิทธิภาพไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรจะเป็น และไม่ได้มาตรฐานตามที่ นรด.กำหนด

                        4. ความเสี่ยงในการขนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์

                             การฝึกนอกที่ตั้งหน่วย เช่น ในค่ายเสนาณรงค์ ซึ่งมีระยะทางห่างจาก ศฝ.นศท.  มทบ.42 ประมาณ 50 กม.( 40 นาที ) เมื่อจะต้องทำการฝึกการใช้อาวุธประจำกาย ให้กับ นศท.ชั้นปีที่ 2 และ 3 หน่วยจะต้องขนย้ายอาวุธจำนวนมากครั้งละประมาณ 600 – 800 กระบอก ทุกวันในห้วงที่มีการฝึกการใช้อาวุธประจำกาย ทำให้เกิดความยุ่งยากในการควบคุม และการตรวจนับ เสียเวลาทางธุรการมาก เวลาฝึกก็น้อยลง นอกจากนั้นยังมีความเสี่ยงในการ รปภ.ระหว่างการขนย้าย ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในระหว่างการเดินทางขึ้นได้

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                        จากข้อจำกัดที่ได้ชี้แจงมานี้จึงขอให้ นศท.และท่านผู้ปกครอง ได้โปรดเข้าใจความจำเป็น ของ ศฝ.นศท.มทบ.42 ที่ไม่สามารถจัดการฝึกให้เป็นไปตามความต้องการของทุกท่านได้ แต่ก็พยายามลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด โดยได้เปิดโอกาสให้สถานศึกษาของ จว.สงขลา ที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกแบบที่ 1 ได้ ให้สามารถขอเปลี่ยนไปฝึกร่วมกับ นศท.ของ จว.สตูล หรือ พัทลุง ได้ตามความสะดวกของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ ศฝ.นศท.มทบ. 42 ได้แจ้งเตือนให้ทุกสถานศึกษาได้รับทราบและเตรียมการแต่เนิน  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 และ 2556  ซึ่งทุกสถานศึกษาไม่ขัดข้อง  อย่างไรก็ตาม    ศฝ.นศท.มทบ.42 ขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  ซึ่ง     ศฝ.นศท.มทบ.42  จะนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการฝึกให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  หากปัจจัยต่าง ๆ  เอื้ออำนวยให้กระทำได้

                        จึงขอเรียนชี้แจงมา ณ โอกาสนี้

                       

 

 

 ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล
    กรกฎาคม 31 2014 22:33:19

พ.ต.ธีระวัฒน์  ชูสม อจ.วิชาทหารราบ ศฝ.นศท.มทบ.42 เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยครูฝึก และนศท.ชั้นปีที่ 2 จาก ร.ร.มหาวชิราวุธ จำนวน 120 นาย เข้าร่วมกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ส่วนราชการ เอกชน ประชาชนทั่วไป จัดพุ่มผ้าป่าอนุโมทนาถวายวัด ในกิจกรรม  ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล  เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ   เมื่อ 24  ก.ค. 57  ณ วัดเขาแก้ว        ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลาขอเชิญประชุมผู้ปกครอง
    กรกฎาคม 30 2014 17:50:27

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร

    

                

                                                              

                                                                                      
พิธีไหว้ครู
    กรกฎาคม 25 2014 22:35:30

พิธีไหว้ครูและประดับเครื่องหมายนักศึกษาบังคับบัญชา กลุ่มวันศุกร์                                                                              พ.ท.สุจินต์  รวดเร็ว  ผบ.หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ เป็นประธานใน พิธีไหว้ครู และประดับเครื่องหมาย นักศึกษาบังคับบัญชา นศท.ชั้นปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อ ๒๕ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๔๐๐ ณ ศาลา ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ ค่ายปกเกล้า อ.เมือง จ.สงขลาโดยมี ครูฝึกและ ผกท.ร่วมพิธี

 พิธีไหว้ครู
    กรกฎาคม 25 2014 00:02:31

พิธีไหว้ครู และประดับเครื่องหมายนักศึกษาบังคับบัญชา กลุ่มวันพฤหัส

พ.ท.ศักดิ์สม  พรหมแพทย์ หน.สกศ.ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และประดับเครื่องหมาย นักศึกษาบังคับบัญชา นศท.ชั้นปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อ ๒๑ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๔๐๐ ณ ศาลา ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ ค่ายพระปกเกล้า อ.เมือง จ.สงขลาโดยมี ครูฝึกและ ผกท.ร่วมพิธี

 

    
  ข่าวสาร  
 • ศฝ.นศท.มทบ.42 ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น
      สิงหาคม 01 2014 20:35:35

  ศฝ.นศท.มทบ.42 ขอชี้แจงเหตุผลความจำเป็น             

                             ศฝ.นศท.มทบ.42 ขอชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้ที่ตั้ง ศฝ.นศท.มทบ.42 เป็นสถาน ที่ฝึก นศท.ของจังหวัดสงขลา เพียงแห่งเดียว

                          1. ข้อจำกัดในเรื่องของห้วงระยะเวลา ในการฝึก นศท.ของ จว.สงขลา, สตูล และ พัทลุง ดังนี้

                               1.1 นศท.ชั้นปีที่ 1– 3 ของ จว.สงขลาทุกอำเภอ จะดำเนินการฝึกแบบที่ 1  ซึ่งเป็นรูปแบบการฝึกที่มีมาตรฐานการฝึกที่ดีที่สุด คือ นศท.แต่ละสถานศึกษา จะเข้ารับการฝึกตามกลุ่มวัน ตั้งแต่ จันทร์ – ศุกร์ เป็นเวลา 20 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 4 ชม. ตั้งแต่ 1300–1700 น. โดยภาคเรียนที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนกันยายน และภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนธันวาคม

                               1.2 นศท.ชั้นปีที่ 1– 3 ของ จว.สตูล และพัทลุง จะดำเนินการฝึกแบบที่ 2 คือ นศท.จะเข้ารับการฝึกต่อเนื่องเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 4 ชม. โดยจะทำการฝึกในช่วงปิดภาคเรียน  ที่ 1 ซึ่ง ศฝ.นศท.มทบ.42 จะแบ่งครูฝึกออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 รับผิดชอบฝึก นศท. ของ จว.สตูล โดยใช้สถานที่ ร.ร.สตูลวิทยา เป็นสถานที่ทำการฝึก และชุดที่ 2 รับผิดชอบการฝึก นศท. ของ จว.พัทลุง โดยใช้ ร.ร.พัทลุง และ ร.ร.สตรีพัทลุง เป็นสถานที่ทำการฝึก

                               1.3 นศท.ชั้นปีที่ 4– 5 จะดำเนินการฝึก แบบที่ 3 คือ นศท.จะเข้ารับการฝึกต่อเนื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 8 ชม. ตั้งแต่ 0800 – 1700 โดยจะทำการฝึกในช่วงปิดภาคเรียน ที่ 1 เช่นเดียวกัน และทำการฝึกในที่ตั้งหน่วย

                               1.4 สรุปภารกิจของชุดครูฝึก

                                       - ในห้วงเปิดภาคเรียนที่ 1 และ 2 จะต้องทำการฝึก นศท.ชั้นปีที่ 1 – 3 ของ จว.สงขลา ทุกวันตั้งแต่ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 1300 –1700 น. ตามข้อ 1.1 ( โดยที่ในช่วงเช้าก็จะต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายภายในหน่วย ตลอดจนการเตรียมการฝึก การสอนในแต่ละวัน )  

                                       - ในห้วงปิดภาคเรียนที่ 1 จะต้องทำการฝึก นศท.ชั้นปีที่ 1 – 3 ของ จว.สตูล และพัทลุง ตามข้อ 1.2 และ นศท.ชั้นปีที่ 4 – 5 ตามข้อ 1.3

                                       - ในห้วงปิดภาคเรียนที่ 2 จะต้องทำการฝึกภาคสนามให้กับ นศท.ชั้นปีที่ 2 และ 3 หลังจากนั้นก็จะเป็นการฝึกทบทวนให้กับครูฝึก และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาในความรับผิดชอบตลอดจนการเตรียมการ และดำเนินการรับสมัครและรายงานตัว นศท.ประจำปีการศึกษาต่อไป

                          2. ข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนครูฝึก ของ ศฝ.นศท.มทบ.42 เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวน นศท. ในความรับผิดชอบ

                               2.1 สถานภาพครูฝึก ปัจจุบันมีครูนายทหาร จำนวน..6.. นาย,และครูนายสิบ จำนวน.. 16 .. นาย  รวม.. 22 ..นาย

                               2.2 จำนวน นศท.ในความรับผิดชอบ ( เฉพาะ จว.สงขลา )

                                       ชั้นปีที่ 1 นศท.ชาย1,816...นาย, หญิง..595...นาย       รวม...2,411...นาย

                                       ชั้นปีที่ 2 นศท.ชาย...1,799...นาย, หญิง..153...นาย    รวม....1,952...นาย

                                       ชั้นปีที่ 3 นศท.ชาย...1,617...นาย, หญิง...120..นาย    รวม....1,737...นาย

                               2.3 การดำเนินการฝึก นศท.ของ จว.สงขลา ในแต่ละวันจะมี นศท.เข้ารับการฝึกประมาณ..1,200...นาย ซึ่งหมายความว่า อัตราส่วนของครูนายทหาร 1 นาย, และครูนายสิบ 4 นาย  : นศท. จะอยู่ที่ 240 นาย ซึ่งทำให้ไม่สามารถแยกชุดครูฝึก ออกไปจัดตั้งศูนย์ฝึกย่อยได้อีก เพราะจะทำให้การฝึกไม่ได้ผลไม่ได้มาตรฐานตามที่ นรด.กำหนด ( โดยปกติมาตรฐานการฝึกของ นรด.อัตราส่วนของครูนายทหาร 1 นาย, และครูนายสิบ 4 นาย  : นศท. จะอยู่ที่ 100 นาย )

                          3. ข้อจำกัดในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก, อาคารสถานที่ และสื่อการเรียนการสอน

                               เนื่องจากการดำเนินการฝึกนอกที่ตั้ง เช่น ในค่ายเสนาณรงค์ หรือหน่วยทหารอื่น ๆ หรือในสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ไม่ไช่อาคารสถานที่ของศูนย์ฝึกเอง จะเกิดปัญหาในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารสถานที่และอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน เช่น ห้องเรียน, โต๊ะเรียน, เก้าอี้, สนามฝึก, ห้องน้ำ –ห้องส้วม ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ มีไม่เพียงพอ หรือไม่มีเลย ทำให้เกิดปัญหาต่อการจัดการฝึก และต่อตัว นศท.เองที่จะไม่ได้รับความสะดวกสบาย เช่น ต้องนั่งเรียนบนพื้น, ห้องเรียนคับแคบแออัด, สนามฝึกไม่เพียงพอ ห้องน้ำ-ห้องส้วม   ไม่เพียงพอ เป็นต้น ซึ่งสภาพที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดส่งผลต่อการฝึก กล่าวคือ ทำให้ การฝึก นศท.ขาดประสิทธิภาพไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรจะเป็น และไม่ได้มาตรฐานตามที่ นรด.กำหนด

                          4. ความเสี่ยงในการขนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์

                               การฝึกนอกที่ตั้งหน่วย เช่น ในค่ายเสนาณรงค์ ซึ่งมีระยะทางห่างจาก ศฝ.นศท.  มทบ.42 ประมาณ 50 กม.( 40 นาที ) เมื่อจะต้องทำการฝึกการใช้อาวุธประจำกาย ให้กับ นศท.ชั้นปีที่ 2 และ 3 หน่วยจะต้องขนย้ายอาวุธจำนวนมากครั้งละประมาณ 600 – 800 กระบอก ทุกวันในห้วงที่มีการฝึกการใช้อาวุธประจำกาย ทำให้เกิดความยุ่งยากในการควบคุม และการตรวจนับ เสียเวลาทางธุรการมาก เวลาฝึกก็น้อยลง นอกจากนั้นยังมีความเสี่ยงในการ รปภ.ระหว่างการขนย้าย ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในระหว่างการเดินทางขึ้นได้

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

                          จากข้อจำกัดที่ได้ชี้แจงมานี้จึงขอให้ นศท.และท่านผู้ปกครอง ได้โปรดเข้าใจความจำเป็น ของ ศฝ.นศท.มทบ.42 ที่ไม่สามารถจัดการฝึกให้เป็นไปตามความต้องการของทุกท่านได้ แต่ก็พยายามลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด โดยได้เปิดโอกาสให้สถานศึกษาของ จว.สงขลา ที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกแบบที่ 1 ได้ ให้สามารถขอเปลี่ยนไปฝึกร่วมกับ นศท.ของ จว.สตูล หรือ พัทลุง ได้ตามความสะดวกของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ ศฝ.นศท.มทบ. 42 ได้แจ้งเตือนให้ทุกสถานศึกษาได้รับทราบและเตรียมการแต่เนิน  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 และ 2556  ซึ่งทุกสถานศึกษาไม่ขัดข้อง  อย่างไรก็ตาม    ศฝ.นศท.มทบ.42 ขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  ซึ่ง     ศฝ.นศท.มทบ.42  จะนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการฝึกให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  หากปัจจัยต่าง ๆ  เอื้ออำนวยให้กระทำได้

                          จึงขอเรียนชี้แจงมา ณ โอกาสนี้

                         

   

   

    • ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล
      กรกฎาคม 31 2014 22:33:19

  พ.ต.ธีระวัฒน์  ชูสม อจ.วิชาทหารราบ ศฝ.นศท.มทบ.42 เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยครูฝึก และนศท.ชั้นปีที่ 2 จาก ร.ร.มหาวชิราวุธ จำนวน 120 นาย เข้าร่วมกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ส่วนราชการ เอกชน ประชาชนทั่วไป จัดพุ่มผ้าป่าอนุโมทนาถวายวัด ในกิจกรรม  ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล  เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ   เมื่อ 24  ก.ค. 57  ณ วัดเขาแก้ว        ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา • ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง
      กรกฎาคม 30 2014 17:50:27

  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร

      

                  

                                                                

                                                                                        
 • พิธีไหว้ครู
      กรกฎาคม 25 2014 22:35:30

  พิธีไหว้ครูและประดับเครื่องหมายนักศึกษาบังคับบัญชา กลุ่มวันศุกร์                                                                              พ.ท.สุจินต์  รวดเร็ว  ผบ.หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ เป็นประธานใน พิธีไหว้ครู และประดับเครื่องหมาย นักศึกษาบังคับบัญชา นศท.ชั้นปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อ ๒๕ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๔๐๐ ณ ศาลา ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ ค่ายปกเกล้า อ.เมือง จ.สงขลาโดยมี ครูฝึกและ ผกท.ร่วมพิธี

    • พิธีไหว้ครู
      กรกฎาคม 25 2014 00:02:31

  พิธีไหว้ครู และประดับเครื่องหมายนักศึกษาบังคับบัญชา กลุ่มวันพฤหัส

  พ.ท.ศักดิ์สม  พรหมแพทย์ หน.สกศ.ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และประดับเครื่องหมาย นักศึกษาบังคับบัญชา นศท.ชั้นปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อ ๒๑ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๔๐๐ ณ ศาลา ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ ค่ายพระปกเกล้า อ.เมือง จ.สงขลาโดยมี ครูฝึกและ ผกท.ร่วมพิธี

   

          

 •   บทความล่าสุด  
 • มะเร็งเต้านม
 • ปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ
 • โรคอาหารเป็นพิษ
 • เผยอาหาร 10 อย่างที่ไม่ควรกินมากเกิน
 • น้ำ คือ ชีวิต
 • คนไทยโชคดีที่มีในหลวง
 • พระบรมราโชวาท ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๒
 • โครงการธนาคารข้าว
 • พระราชดำรัสของในหลวง
 • ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

 •   กระทู้ล่าสุด  
  กระทู้ ตอบ ล่าสุด
  ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ รวมใจรักในหลวง 70 eddiekbpm 16. กรกฎาคม 2014 16:01:00
  ฝึกภาคสนาม 1 golfto 05. กรกฎาคม 2014 18:38:45
  ข้อความเทิดพระเกิยรติ กลุ่มวันพฤหัสบดี 1 nuk2535 07. มิถุนายน 2014 19:39:36
  กำลังพล ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ ร่วมเทิดทูนสถาบันฯ 6 kpimcha 07. พฤษภาคม 2014 19:32:42
  พระราชดำรัส 0 lomdech 31. มกราคม 2014 05:26:26


  ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.42 ค่ายพระปกเกล้า ถ.สงขลา-นาทวี
  เลขที่ 187 หมู่5 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  90000
  โทรสาร 074-336-045 และ 074-336-047


  1080592 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack