ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่42

    เข้าระบบ    
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

    แบบสำรวจ    
ท่านเห็นว่าสถานที่ฝึกภาคสนามปีนี้มีความเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมแล้ว
ควรเปลี่ยนสถานที่ฝึกภาคสนามใหม่

    สุ่มอัลบั้มภาพ    
รายงานตัวเข้าสถานีฝึก
รายงานตัวเข้าสถานีฝึก
พิธีการฝึกภาคปกติประจำปี 2558

    นาฬิกา    

    สมาชิกขณะนี้    
บุคคลทั่วไป: 3
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 1,020
สมาชิกล่าสุด: CSCCA

บทความ: อุบัติเหตุ
 • จิตวิญญาณของทหาร
  จิตวิญญาณของทหาร
 • ปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ

  คุยโทรศัพท์มือถือ...ปัจจัยเสี่ยงเพิ่มสถิติอุบัติเหตุ! 

                            การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีปัจจัยหลายประการเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจัยด้านความพร้อมของผู้ขับขี่เป็นปัจจัยสำคัญนอกเหนือจากปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมและสภาพของรถ โดยเมื่อเห็นภาพข่าวการเกิดอุบัติเหตุเรามักจะนึกถึงผู้ขับขี่ที่อยู่ในสภาพมึนเมา หลับใน หรือไม่ชำนาญเส้นทาง  


 • อาชีทหาร

  อาชีพทหาร

  อาชีพทหาร คือ อาชีพรั่วของชาติ มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติให้คงอยู่ ค่อยตรวจสอบความสงบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดน และป้องปราบชาติอื่น ๆ ไม่ให้รุกราน

  อาชีพทหารเป็นอาชีพที่เสียสละเพื่อบ้านเมืองให้เกิดความสงบเรียบร้อย ไม่ให้ผู้ได้มารุกรานชาติบ้านเมือง

  ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

  1. ป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติในทางน้ำ

  2. ป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติในทางบก

  3. ป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติในทางอากาศ

  4. ให้ความร่วมมือสนับสนุนการทหารนานาชาติ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการ

  5. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

  1. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

  2. มีความอดทน

  3. มีทักษะทางด้านกีฬา เช่น ว่ายน้ำ วิ่ง

  4. มีความซื่อสัตย์สุจริต

  5. รักความยุติธรรม

  6. มีความเสียสละทั้งแรงกายแรงใจ

  7. มีความกล้าหาญ

  8. มีระเอียดความรอบคอบ

  9. มีระเบียบวินัย

  10. มีบุคลิกภาพและมีความสูงตามที่กำหนดไว้

  11. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  12. อื่น ๆ

  แนวทางพัฒนาอาชีพ

  1. ทหารบก

  2. ทหารอากาศ

  3. ทหารเรือ

  4. ทหารรักษาพระองค์

  5. อื่น ๆ

  แหล่งความรู้เพิ่มเติม

  1. โรงเรียนเตรียมทหาร

  2. ห้องแนะแนวประจำโรงเรียน

  3. ห้องสมุด

  4. หนังสือที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทหาร

  5. เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมทหารต่าง ๆ

  6. เว็บไซต์ทั่วไป

  7. อื่น ๆ

  ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

  อาชีพทหารเป็นอาชีพที่เสียสละ เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปกป้องอธิปไตยของชาติไม่ให้ผู้ใดมารุกราน ผู้สนใจอาชีพทหารควรศึกษาข้อมูลประกอบให้เยอะ ๆ จากแหล่งเรียนรู้ทุกที่ก่อนการตัดสินใจเลือกเรียน สิ่งสำคัญของอาชีพนี้ คือ ผู้ประกอบอาชีพทหาร ต้องมีความอดทน ความระเบียบวินัย รักและเคารพต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นผู้รักความยุติธรรม มีความกล้าหาญทั้งกายและใจ
 • ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.42 ค่ายพระปกเกล้า ถ.สงขลา-นาทวี
  เลขที่ 187 หมู่5 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  90000
  โทรสาร 074-336-045 และ 074-336-047


  8642838 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack